Suomi (S25A150), 5 op

Osaamisalueet:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen

Tavoitteet:
Syvennät suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitojasi ja niiden käyttöä ammatillisissa yhteyksissä. Viestinnällinen minäkuvasi, esiintymistaitosi ja vastuunottosi kasvavat. Hallitset opisekulukirjoittamisen käytännöt.

Sisältö:
Perehdyt seuraaviin viestinnän osa-alueisiin:
Tiedottamisen tekstilajit
Selkokieli
Opiskelukirjoittaminen
Esiintymisviestinnän perusteet
Kokoustekniikka ja kokouksen dokumentit


Edeltävä osaaminen:
-

Toteutustapa:
Luennot, suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt, ryhmätyötOpiskelumateriaali:
Niemi, Nietosvuori, Virikko: Hyvinvointialan viestintä. Edita 2006.
Luentomateriaalit

Arviointi:
Tentti, tehtävät suoritettu
Lähiopetuksessa läsnäolovelvollisuus 80 %

Vuosi / lukukausi:
1 vuosi

Huomautukset:
-

Vastuuhenkilö:
Eeva Hallivuori

Opetuskieli:
suomi

Opintojakson tyyppi:
Perusopinnot

Opintojakson taso:
AMK